கொண்டாட்டம் ஆரம்பம்… இங்க நான் எடுத்துக்கிட்ட First & Last Selfie Bigg Boss


Aari, Sanam and Anitha attended the Bigg Boss Kondattam show and took a selfie together. கொண்டாட்டம் ஆரம்பம்… இங்க நான் எடுத்துக்கிட்ட First & Last Selfie Bigg Boss.