“யாரும் Mark போட வராதீங்க” – Karthi Emotional Speech At Sulthan FDFS


Karthi Emotional Speech At Sulthan FDFS. “யாரும் Mark போட வராதீங்க” – Karthi Emotional Speech At Sulthan FDFS | Yuvan, Rashmika Mandanna.